DISCLAIMER: Alle informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen enkele rechten door wie dan ook aan eventuele fouten of onvolledigheden of inhoud van deze site worden ontleend. Informatie en beeldmateriaal mogen niet zonder schriftelijke toestemming van RETROLEGENDS BV gebruikt of verspreid worden.
DISCLAIMER: Alle Informationen auf dieser Site wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können aus etwaigen Fehlern oder Unvollständigkeiten bzw. dem Inhalt dieser Site keine Rechte hergeleitet werden. Informationen und Bildmaterial dürfen ohne schriftliche Genehmigung von RETROLEGENDS BV weder benutzt noch verteilt werden.

AVERTISSEMENT : Toutes les informations publiées sur ce site ont été collectées avec les plus grands soins. Toutefois, aucun droit ne peut être puisé par quiconque dans des erreurs ou lacunes éventuelles ni dans le contenu de ce site. Les informations et illustrations contenues dans ce site ne peuvent être utilisées ou distribuées qu’après l’obtention d’une autorisation formelle écrite de la part de RETROLEGENDS BV.

DISCLAIMER: All information on this site was compiled with the greatest care. Nonetheless, no rights whatsoever may be derived from any errors or omissions or the contents of this site. No information or visual materials may be used or distributed without the written permission of RETROLEGENDS BV.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: toda la información contenida en esta Web se ha elaborado con sumo cuidado. Sin embargo, nadie podrá derivar derechos de posibles errores o inexactitudes de contenido de esta Web. No se podrá utilizar ni difundir información ni material gráfico sin autorización por escrito de RETROLEGENDS BV.